วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อภิธานศัพท์ (Glossary)

อภิธานศัพท์ (Glossary) คือ ส่วนอธิบายคำศัพท์ที่มีในเกม มารวมไว้ในที่เดียว เพื่อช่วยให้ง่ายในการค้นหา ในที่นี้จะเรียงตามตัวอักษร และทำการเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ทุกครั้ง เมื่อมีการออกการ์ดชุดใหม่

** [Akuto Armor] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้แพ้การต่อสู้, เราสามารถแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเรา, ถ้าเป็นการ์ด DINOSAUR นำลงกองทิ้ง, ไดโนเสาร์นี้จะไม่ถูกทำลายจนจบการต่อสู้นี้

** [Akuto Bite] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราสามารถแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเรา, ถ้าเป็นการ์ด DINOSAUR นำลงกองทิ้ง, คู่แข่งเสียพลังชีวิต 2 หน่วย

** [Akuto Bolt] เมื่อเรา DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้จากมือ, เราสามารถแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเรา, ถ้าเป็นการ์ด DINOSAUR นำลงกองทิ้ง, เลือกไดโนเสาร์คู่แข่ง 1 ใบ POWER -500 จนจบเทิร์น

** [Akuto Bonus] เมื่อเรา DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้จากบนมือ,  เราสามารถแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเรา, ถ้าเป็นการ์ด DINOSAUR นำลงกองทิ้ง, จั่วการ์ด 1 ใบ

** [Akuto Charge] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้โจมตี เราสามารถแสดงการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเรา, ถ้าเป็นการ์ด DINOSAUR นำลงกองทิ้ง, ไดโนเสาร์นี้ POWER = 2100 จนจบการต่อสู้

** [Akuto Heal] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราสามารถแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเรา, ถ้าเป็นการ์ด DINOSAUR นำลงกองทิ้ง, เราได้รับพลังชีวิต 2 หน่วย

** [Akuto Recall] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราสามารถแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเรา, ถ้าเป็นการ์ด DINOSAUR นำลงกองทิ้ง, นำการ์ด SUPER SKILL ที่เราใช้ในการต่อสู้นี้กลับขึ้นมือ

** [Akuto Revive] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราสามารถแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเรา, ถ้าเป็นการ์ด DINOSAUR นำลงกองทิ้ง, เราสามารถ DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีชื่อ "อาคุโตะ" 1 ใบจากกองทิ้ง

[Akuto Slash] เราสามารถ DINO SLASH การ์ด SPECIAL DINOSAUR BATTLE MODE ของกลุ่มอาคุโตะ ด้วยวิธีการวางทับบนการ์ดที่มีความสามารถนี้เท่านั้น

** [Akuto Storm] เมื่อเรา DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้จากมือ, เราสามารถนำการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเราลงกองทิ้ง, ถ้าเป็นการ์ด DINOSAUR คู่แข่งเสียพลังชีวิต 2 หน่วย

** [Akuto Survival] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราสามารถนำไดโนเสาร์ใบอื่นที่มีชื่อ "อาคุโตะ" 1 ใบในสนามกลับขึ้นมือ

** [Akuto Thunderhead] ถ้าเรามีไดโนเสาร์ที่มีชื่อ "อาคุโตะ" ในสนาม, ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ POWER = 2000

** [Akuto Tornado] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราสามารถแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเรา, ถ้าเป็นการ์ด DINOSAUR นำลงกองทิ้ง, ไดโนเสาร์นี้สามารถโจมตีได้อีก 1 ครั้ง

[Armored] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้แพ้การต่อสู้, เราสามารถทิ้งการ์ด 2 ใบ ไดโนเสาร์นี้จะไม่ถูกทำลาย (เราจะไม่เสียพลังชีวิตจากการต่อสู้นี้)

** [Assist] เมื่อเรา DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้จากมือ, SPECIAL DINOSAUR ใบอื่นของเราทุกใบในสนาม POWER +200 จนจบเทิร์น (เราสามารถใช้ [Assist] ได้เทิร์นละครั้ง)

[Berserk] เมื่อเราสั่งไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้โจมตีคู่แข่งโดยตรง, เราจะเสียพลังชีวิต 1 หน่วย

[Bite] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้ในเทิร์นของเรา, คู่แข่งเสียพลังชีวิตเพิ่มอีก 1 หน่วย

[Bonus] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราจั่วการ์ด 1ใบ

** [Brainstorm] เมื่อเรา DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้จากมือ, ดูการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเราตามจำนวนไดโนเสาร์ธาตุสายฟ้าในสนามเรา, จากนั้นจัดเรียงใหม่และนำกลับไปไว้บนกองการ์ด

[Combo Bite] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ใช้การ์ด SUPER SKILL และชนะการต่อสู้, คู่แข่งเสียพลังชีวิตเพิ่มอีก 1 หน่วย

[Coward] เราไม่สามารถ DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ได้ เว้นแต่เราจะมีไดโนเสาร์ในสนาม 2 ใบ

[Defender] เมื่อคู่แข่งโจมตีไดโนเสาร์ของเรา, เราสามารถ DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้จากมือได้ จากนั้นไดโนเสาร์นี้จะถูกโจมตีแทน (สนามต้องว่าง และมีเงื่อนไขในการ DINO SLASH ถูกต้อง)

DINO SLASH คือ การส่งไดโนเสาร์จากโซนที่กำหนด เช่น มือ กองการ์ด หรือ กองทิ้ง เข้ามาต่อสู้ในสนาม

[D-Kids Slash] เราสามารถ DINO SLASH การ์ด SPECIAL DINOSAUR BATTLE MODE ของกลุ่มดีคิดส์ ด้วยวิธีการวางทับบนการ์ดที่มีความสามารถนี้เท่านั้น

** [Doppelganger] เราสามารถให้ไดโนเสาร์ใบอื่นโจมตีโดยตรงได้แทนการโจมตีด้วยไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ แม้คู่แข่งจะมีไดโนเสาร์อยู่, หลังโจมตีสำเร็จ นำไดโนเสาร์นั้นไปวางไว้ใบบนสุดของกองการ์ดเรา

* [Eagle Eye] เมื่อเรา DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้, คู่แข่งต้องแสดงการ์ดบนมือขณะเล่นจนจบเทิร์น

* [Earth Counter] ในเทิร์นคู่แข่ง, เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ใช้ SUPER SKILL และชนะการต่อสู้, คู่แข่งเสียพลังชีวิตเพิ่ม 1 หน่วย (ความสามารถนี้จะไม่ทำงาน ถ้ามีความสามารถที่ทำให้คู่แข่งเสียพลังชีวิตเพิ่มหลังจบการต่อสู้)

* [Earth Master] ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้สามารถใช้การ์ด SUPER SKILL ธาตุดินได้ทุกสัญลักษณ์

[Exchange] เมื่อเรา DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ลงสนามจากมือเรา, เราสามารถทิ้งการ์ด 1 ใบ จากนั้นจั่วการ์ด 1 ใบ

** [Fiery Fighter] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้โจมตีหรือถูกโจมตี เราสามารถแสดงไดโนเสาร์บนมือ 1 ใบ แล้วนำไปวางไว้บนสุดของกองการ์ดเรา ไดโนเสาร์นี้ POWER = 1700 จนจบการต่อสู้

[Fire Master] ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้สามารถใช้การ์ด SUPER SKILL ธาตุไฟ ได้ทุกสัญลักษณ์

* [First Aid] เมื่อ DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้, เราได้พลังชีวิตเพิ่ม 1 หน่วย

* [Flood] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ใช้ SUPER SKILL, จั่วการ์ด 1 ใบ

** [Frenzy] เมื่อจบเทิร์นเรา, เราเสียพลังชีวิต 1 หน่วย

* [Furious Charge] ในเทิร์นของเรา เราสามารถทิ้งการ์ดธาตุไฟ 2 ใบ เพื่อให้ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ ได้รับ POWER +200 และ [Bite: 2] เพิ่มจนจบเทิร์น เราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เทิร์นละ 1 ครั้งเท่านั้น

[Geyser] ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ POWER +100 ตามจำนวนการ์ดบนมือเราทุก ๆ 2 ใบ

* [Grass Master] ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้สามารถใช้ SUPER SKILL ธาตุพืชได้ทุกสัญลักษณ์

* [Great Healer] ไดโนเสาร์ใบอื่นของเราค่าพลังชีวิตลดลง 1 หน่วย

[Heal] ในเทิร์นของเรา เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราได้พลังชีวิตเพิ่ม 1 หน่วย

** [Hunter's Vision] คู่แข่งต้องแสดงการ์ดบนมือขณะเล่น, ในช่วงเริ่มเทิร์นเรา เราทิ้งการ์ด 1 ใบ (ก่อนจั่วการ์ด)

* [Instant Revival] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ใช้ SUPER SKILL และชนะการต่อสู้, เราสามารถ DINO SLASH ไดโนเสาร์ 1 ใบจากกองทิ้งเราได้

* [Knockout Strike] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราสามารถนำไดโนเสาร์คู่แข่ง 1 ใบในสนามกลับขึ้นมือ

** [Life Cycle] เมื่อเรา DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้, เราสามารถนำไดโนเสาร์ Level 4 หรือต่ำกว่าจากกองทิ้ง 1 ใบไปวางไว้ใบบนสุดของกองการ์ดเรา

[Lightning Bolt] ถ้าเรามีไดโนเสาร์ธาตุสายฟ้าใบอื่นในสนาม เมื่อเรา DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้จากบนมือ, เลือกไดโนเสาร์ของคู่แข่ง 1 ใบ Power  -500 และสูญเสียความสามารถทั้งหมดจนจบเทิร์น

[Lightning Master] ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้สามารถใช้การ์ด SUPER SKILL ธาตุสายฟ้า ได้ทุกสัญลักษณ์

** [Loyal] ตราบเท่าที่ CHARACTER ของเราหงายหน้า ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ POWER = 1700

[Mega Quake] เมื่อจบเทิร์นของทุกเทิร์น, คู่แข่งเสียพลังชีวิต 1 หน่วย

[Nature Link] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้แพ้การต่อสู้, เราสามารถ DINO SLASH ไดโนเสาร์ 1 ใบจากบนมือได้

* [Overflow] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราจั่วการ์ด 2 ใบ

[Overheat] ในเทิร์นของเรา, เราสามารถทิ้งการ์ดตามที่กำหนด 1 ใบ จากนั้นไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้เพิ่มพลังตามที่กำหนด จนจบเทิร์นของเรา (ใช้ความสามารถนี้ได้เทิร์นละ 1 ครั้งเท่านั้น)

* [Pinch Hitter] ในเทิร์นเรา, เมื่อไดโนเสาร์ใบอื่นต่อสู้, เราสามารถนำไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ลงกองทิ้ง จากนั้นไดโนเสาร์ที่ต่อสู้ได้รับสัญลักษณ์เป่ายิงฉุบของการ์ดนี้จนจบการต่อสู้

[Power Shield] ถ้ามีไดโนเสาร์ธาตุสายฟ้าใบอื่น 2 ใบในสนาม หากไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้แพ้การต่อสู้, เราจะเสียพลังชีวิตน้อยลง 1 หน่วย

* [Protector] เมื่อคู่แข่งโจมตีจะต้องโจมตีใส่ไดโนเสาร์ที่มีที่มีความสามารถ [Protector] ก่อนเสมอ

[Quake] เมื่อจบเทิร์นของคู่แข่ง, คู่แข่งเสียพลังชีวิต 2 หน่วย

[Rampage: XXXX] ในเทิร์นของเรา, ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ POWER เท่ากับที่กำหนด

[Recall] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้แพ้การต่อสู้, เราสามารถทิ้งการ์ดบนมือ 1 ใบ จากนั้นนำการ์ด SKILL ที่เราใช้ในการต่อสู้ครั้งนี้กลับขึ้นมือเรา

[Recharge] เราสามารถให้ไดโนเสาร์ธาตุสายฟ้าใบอื่นโจมตีได้อีก 1 ครั้ง แทนการโจมตีจากไดโนเสาร์ใบที่มีความสามารถนี้ได้

[Rejuvenation] ในเทิร์นของเรา เมื่อไดโนเสาร์ ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราได้พลังชีวิตเพิ่ม 2 หน่วย

[Revive] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราสามารถ DINO SLASH ไดโนเสาร์ 1 ใบจากกองทิ้งของเราได้

** [Root Crusher] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, นำการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดคู่แข่ง 3 ใบลงกองทิ้ง

** [Salvage] ถ้าไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้อยู่ในสนามตอนเริ่มเทิร์นของเรา, นำไดโนเสาร์นี้กลับเข้ากองการ์ด, นำไดโนเสาร์ธาตุน้ำ 2 ใบจากกองการ์ดขึ้นมือเรา จากนั้นสลับกองการ์ด

** [Sand Armor] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้แพ้การต่อสู้, เราสามารถจ่ายพลังชีวิต 1 หน่วย นำไดโนเสาร์นี้กลับไปไว้ใบบนสุดของกองการ์ดแทน (การต่อสู้นี้จะไม่นับผลแพ้ชนะ)

[Shockwave] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ใช้การ์ด SUPER SKILL ไดโนเสาร์นั้น POWER +500 จนจบการต่อสู้

[Sneak Attack] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, เราสามารถนำไดโนเสาร์นั้นขึ้นมือ จากนั้น DINO SLASH ไดโนเสาร์ 1 ใบ ที่ไม่ได้มีชื่อเดียวกับใบเดิมจากบนมือได้

** [Splashback] เมื่อเรา DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้จากมือ, เราสามารถแสดงไดโนเสาร์ใบอื่นจากบนมือ, จั่วการ์ด 1 ใบ จากนั้นนำการ์ดที่แสดงไปวางไว้ใบบนสุดของกองการ์ด

[Storm] เมื่อเรา DINO SLASH ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้จากบนมือ, คู่แข่งเสียพลังชีวิต 1 หน่วย

** [Stun] ไดโนเสาร์ที่ต่อสู้กับไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ จะสูญเสียความสามารถทั้งหมดระหว่างการต่อสู้ และความสามารถที่ส่งผลหลังการต่อสู้ จะไม่แสดงผลด้วย

* [Super Bolt] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ใช้การ์ด SUPER SKILL และชนะการต่อสู้, เลือกไดโนเสาร์คู่แข่ง 1 ใบสูญเสียความสามารถทั้งหมดจนจบเทิร์น

* [Super Bonus] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ใช้ SUPER SKILL และชนะการต่อสู้, เราจั่วการ์ด 1 ใบ

* [Super Heal] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ใช้ SUPER SKILL และชนะการต่อสู้, เราได้รับพลังชีวิต 1 หน่วย

* [Super Survival] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ใช้ SUPER SKILL และชนะการต่อสู้ เราสามารถนำไดโนเสาร์ธาตุดินใบอื่นในสนามเรากลับขึ้นมือ

* [Super Whirlwind] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ใช้ SUPER SKILL และชนะการต่อสู้, ไดโนเสาร์นี้สามารถโจมตีไดโนเสาร์คู่แข่งได้อีกครั้ง

[Team Up: +XXXX] เราสามารถใช้การ์ดนี้แทนการ์ด SKILL ได้ POWER + ตามที่กำหนด

* [Thunderhead] ถ้าเรามีไดโนเสาร์ ธาตุสายฟ้าใบอื่นอยู่ในสนาม, ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ POWER = 2200

[Tornado Strike] ในเทิร์นของเรา ถ้าไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้ชนะการต่อสู้, หากคู่แข่งมีไดโนเสาร์อยู่ในสนาม ไดโนเสาร์นี้สามารถโจมตีได้อีกครั้ง

** [Transformation] เมื่อเริ่มเทิร์นเรา, แสดงการ์ดใบสุดของกองการ์ดเราจนกว่าจะพบ DINOSAUR ที่มี Level 4, ทำการ DINO SLASH ไดโนเสาร์นั้น, จากนั้นนำไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้และการ์ดที่แสดงก่อนหน้านี้ทั้งหมดกลับเข้ากองการ์ดและสลับกองการ์ด

[Twin Talons] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้โจมตีคู่แข่งโดยตรง, คู่แข่งจะเสียพลังชีวิตเพิ่มอีก 1 หน่วย

** [Unflinching Fighter] ถ้าต่อสู้กับไดโนเสาร์ที่มีพลังเท่ากัน ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้จะไม่ถูกทำลาย (การต่อสู้นี้จะไม่นับผลแพ้ชนะ)

* [Unshakeable] เมื่อไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้แพ้จากการต่อสู้, เราสามารถทิ้งการ์ดธาตุดิน 2 ใบ ไดโนเสาร์นี้จะไม่ถูกทำลาย (เราจะไม่เสียพลังชีวิต)ความสามารถนี้ใช้ได้เทิร์นละ 1 ครั้ง

* [Water Master] ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้สามารถใช้การ์ด SUPER SKILL ธาตุน้ำ ได้ทุกสัญลักษณ์

* [Wind Master] ไดโนเสาร์ที่มีความสามารถนี้สามารถใช้ SUPER SKILL ธาตุลมได้ทุกสัญลักษณ์

Update 30/3/2558 *โคโลเซาล์ ทีมแบทเทิ่ล **อัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น