วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

รีวิว Thai Dinosaur King [EP.31] ไดโนเสาร์ธาตุพืช + Super Skill ใน Colossal Team Battle DK-SR02-1 โดย ICUanime

รีวิว Thai Dinosaur King [EP.31] ไดโนเสาร์ธาตุพืช + Super Skill ใน Colossal Team Battle DK-SR02-1 จาก ICUanime

Posted by Thai Dinosaur King on 16 เมษายน 2015

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 33 อัลโลซอรัส (จบ)

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 33อัลโลซอรัส (จบ)เคยเชื่อว่าอัลโลซอรัส มักจะล่าพวกไดโนเสาร์กินพืชทั่วไป แต่จากการศึกษาพบว่า...

Posted by Thai Dinosaur King on 11 เมษายน 2015

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 32 อัลโลซอรัส (2)

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 32อัลโลซอรัส (2)อัลโลซอรัส ถูกค้นพบและนำมาตีพิมพ์เป็นงานวิจัยเมื่อปี ค.ศ.1877 จากนักบรรพชีว...

Posted by Thai Dinosaur King on 10 เมษายน 2015

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 31 อัลโลซอรัส (1)

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 31อัลโลซอรัส (1)อัลโลซอรัส เป็นไดโนเสาร์นักล่าขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีมาก...

Posted by Thai Dinosaur King on 9 เมษายน 2015

รีวิว Thai Dinosaur King [EP.30] ไดโนเสาร์ธาตุลม + Super Skill ใน Colossal Team Battle DK-SR02-1 โดย ICUanime

Thai Dinosaur King [EP.30] ไดโนเสาร์ธาตุลม + Super Skill ใน Colossal Team Battle DK-SR02-1 จาก ICUanime

Posted by Thai Dinosaur King on 12 เมษายน 2015

รีวิว Thai Dinosaur King [EP.29] ไดโนเสาร์ธาตุสายฟ้า + Super Skill ใน Colossal Team Battle DK-SR02-1 โดย ICUanime

Thai Dinosaur King [EP.29] ไดโนเสาร์ธาตุสายฟ้า + Super Skill ใน Colossal Team Battle DK-SR02-1 จาก ICUanime

Posted by Thai Dinosaur King on 11 เมษายน 2015

รีวิว Thai Dinosaur King [EP.28] การ์ดตัวละครชุดใหม่ + Skill Card ใน Colossal Team Battle DK-SR02-1 โดย ICUanime

Thai Dinosaur King [EP.28] การ์ดตัวละครชุดใหม่ + Skill Card ใน Colossal Team Battle DK-SR02-1 จาก ICUanime

Posted by Thai Dinosaur King on 10 เมษายน 2015

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 29 ความสามารถSkillในอัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค (SR03-2) โดยพี่ชิน

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 29 ความสามารถSkillในอัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค (SR03-2) โดยพี่ชิน

Posted by Thai Dinosaur King on 16 เมษายน 2015

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 28 ความสามารถไดโนเสาร์ในอัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค (SR03-2) โดยพี่ชิน

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 28 ความสามารถไดโนเสาร์ในอัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค (SR03-2) โดยพี่ชิน

Posted by Thai Dinosaur King on 14 เมษายน 2015

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 27 การ์ดต่างๆในอัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค (SR03-2) โดยพี่ชิน

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 27 การ์ดต่างๆในอัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค (SR03-2) โดยพี่ชิน

Posted by Thai Dinosaur King on 13 เมษายน 2015

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 26 สกิลการ์ดSkillต่างๆในอัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค (SR03-1) โดยพี่ชิน

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 26 สกิลการ์ดSkillต่างๆในอัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค (SR03-1) โดยพี่ชิน

Posted by Thai Dinosaur King on 12 เมษายน 2015

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 25 สกิลไดโนเสาร์ต่างๆใน อัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค (SR03-1) โดยพี่ชิน

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 25 สกิลไดโนเสาร์ต่างๆใน อัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค (SR03-1) โดยพี่ชิน

Posted by Thai Dinosaur King on 3 เมษายน 2015

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 24 การ์ดต่างๆใน อัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค(SR03-1) โดยพี่ชิน

INBOX [Dinosaur King] ตอนที่ 24 การ์ดต่างๆใน อัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค(SR03-1) โดยพี่ชินมาแล้วคร้าบ รีวิวอัลฟ่าไดโนซอร์แอทแท็ค จาก Inbox

Posted by Thai Dinosaur King on 3 เมษายน 2015

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 30 สเตโกซอรัส (จบ)

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 30สเตโกซอรัส (จบ)สเตโกซอรัส จัดอยู่ในกลุ่มของไดโนเสาร์ที่เรียกว่าสเตโกซอร์ โดยสเตโกซอรัสเป็...

Posted by Thai Dinosaur King on 5 เมษายน 2015

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 29 สเตโกซอรัส (2)

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 29สเตโกซอรัส (2)สเตโกซอรัส ถึงจะมีรูปร่างดูน่ากลัว แต่สมองของมันเล็กกว่าเมล็ดถั่วเขียว และม...

Posted by Thai Dinosaur King on 4 เมษายน 2015

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 28 สเตโกซอรัส (1)

ห้องสมุดไดโนเสาร์ ตอนที่ 28สเตโกซอรัส (1)สเตโกซอรัส เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์กินพืช ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคจูราสสิค...

Posted by Thai Dinosaur King on 2 เมษายน 2015